Single-Cell RNA Sequencing Unravels Heterogeneity of the Stromal Niche in Cutaneous Melanoma Heterogeneous Spheroids.
10.3390/cancers12113324 Novotný et al. Cancers (Basel)
Novotný J, Strnadová K, Dvořánková B, Kocourková Š, Jakša R, Dundr P, Pačes V, Smetana K, Kolář M, Lacina L
Study details